Kommuneplanens arealdel 2024-2034

Kommuneplanens arealdel 2024-2034

Høsten 2021 startet revideringen av kommuneplanens arealdel (KPA)!

Kommuneplanens arealdel (KPA) er kommunens overordnede plan som viser hvilke arealformål områdene i kommunen er avsatt til. Plankartet til KPA viser hele kommunen. Til formålene i KPA-kartet er det tilhørende bestemmelser med retningslinjer som sikrer hva som er tillatt innenfor de ulike arealformålene. Kommuneplanens arealdel legger føringer for alle arealsaker i Selbu.

Kommunestyret fastsatte planprogram for kommuneplanens arealdel 13.12.2021.

Følgende dokumenter er fastsatt og styrende for den videre planprosessen:

Planprogram Selbu - fastsatt versjon (PDF, 665 kB)

Innspillveileder og innspillskjema til kommuneplanens arealdel 271021 (PDF, 137 kB)

Skjema for KU og ROS-analyse - KPA 2024-2034 (PDF, 112 kB)

Samlet saksframlegg for fastsetting av planprogram for kommuneplanens arealdel 13122021 (PDF, 543 kB)

Høringsuttalelser til planprogram for KPA 2024-2034 med kommentarer fra admin (PDF, 331 kB)

 

Dersom du har spørsmål angående revideringen av kommuneplanens arealdel kan du kontakte kommunens arealplanlegger: Johanna Marie Lien, tlf: 95073348. E-post: johlie@selbu.kommune.no


Spørreundersøkelse - Hvordan bør Selbu være i 2035?

Vi vet at det er mange som har meninger, tanker og ideer om utvikling av Selbu, og håper derfor at dere vil dele disse med oss! 
Har du for eksempel vært på ferie et sted og tenkt "skulle ønske vi hadde sånn i Selbu!"?

Spørreundersøkelsen er enkel og tar ca. 3-4 minutter. Den er egnet for både barn, ungdom, voksne og godt voksne. Er dere flere i familien så mottar vi gjerne svar fra alle over 6 år (kanskje de minste bør ha litt hjelp fra en voksen).

Du er anonym - det er kun aldersgruppe og ditt forhold til Selbu vi ønsker at du svarer på.

Hva skal til for at Selbu blir enda bedre i 2035?