Oppmåling av eksisterende eiendom

Oppmåling av eksisterende eiendom

Klarlegging av eksisterende grenser gjennomføres ved oppmålingsforretning.

I tillegg til rekvisisjon av oppmålingsforretning er det lurt å legge ved et situasjonskart som viser grenseforløpet som ønskes klarlagt. Situasjonskart finner du på kommunens kartinnsyn.

 

Kontaktinfo oppmålingskontoret:

Tel.:97 55 97 32