Sammenslåing av grunneiendommer

Sammenslåing av grunneiendommer

Matarikkelenheter som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver kan slåes sammen.

Sammenslåing er ikke gebyrbelagt.

 

Kontatktinfo:


e-post: postmottak@selbu,kommune.no

mob. 97 55 97 32