Begrenset høring og offentlig ettersyn - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Mindre endringer lokal forskrift

Begrenset høring og offentlig ettersyn - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Mindre endringer lokal forskrift

Endringene gjelder fleksibel åpning og stenging av enkelte løyper/områder av hensyn til reindrift, og at tilførselsløypene kun kan benyttes av brukere med tilknytning til de aktuelle hus/fritidsboliger og hyttefelt som disse leder til.

Hovedutvalget for samfunnsutvikling (HUSU) legger en mindre endring av lokal forskrift om rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune ut til offentlig ettersyn, og sender ut på begrenset høring, i fire uker. Vedtaket sendes til berørte myndigheter og andre interesserte, og kunngjøres offentlig (med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 og § 12-14,, motorferdselloven, samt forvaltningsloven § 37).

Nedenfor finner du saksframlegg og relevante dokumenter, samt politisk protokoll fra førstegangsbehandling av saken i HUSU PS 61/21 den 02.09.2021.

 

Høringsuttalelse kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no, eller per brev til Selbu kommune, avdeling Plan, Areal og Teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Høringsuttalelse kan også avgis med elektronisk høringsskjema på kommunens nettside.


Frist for å komme med uttalelser til forskriften som er på høring, settes til 15. oktober 2021.

 

Spørsmål om høringen kan rettes til Erik Brenna: erik.brenna@selbu.kommune.no, 40408436.

 

 

Høringsdokumenter

 

Her kan du laste ned dokumentene hver for seg: (Nederst finner du alle samlet i én fil.)

 

01 Høringsbrev (PDF, 370 kB)

 

02 Protokoll med vedtak fra HUSU 02.09.2021 (PDF, 272 kB)

 

03 Politisk behandling av mindre endring av forskrift (PDF, 208 kB)

 

04 Gjennomgang/informasjon om endringsforslagene (PDF, 286 kB)

 

05 Forslag til endret lokal forskrift (endringene er markert) (PDF, 246 kB)

 

06 Kart rekreasjonsløyper 2021-09-08 (PDF, 15 MB)

 

07 Forholdet mellom tilførselsløyper og nyttekjøring - § 4a og § 5 første ledd bokstav c (PDF, 456 kB)

 

Her er alle dokumentene samlet i én fil (zip):

 

20210909 Begrenset høring rekreasjonsløypa (samlet i én fil) (ZIP, 15 MB)