Høring - Revidert renovasjons- og slamforskrift

Høring - Revidert renovasjons- og slamforskrift

Frist for å komme med uttalelser til forskriften som er på høring, settes til 21. mars 2022.

Forslag til ny renovasjons- og slamforskrift foreligger.

Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift (PDF, 18 MB)

Elektronisk høringsskjema

Høringsuttalelse kan også sendes til postmottak@selbu.kommune.no, eller per brev til Selbu kommune, avdeling Plan, Areal og Teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.