Aktuelt

Det er gode skøyteforhold på mange vann i Selbu for tida.
Vi minner derfor om å ta hensyn til sikkerheten! 
-    Sjekk at isen er trygg, ti centimeter stålis er minimum
-    Vi vet det er variable forhold på is-tykkelse – vær varsom!!
-    Ikke ta unødvendige sjanser 
-    Sikkerhetsutstyr bør være med

 
 

Selbu kommune har fra 4. januar nytt kontonummer:
4213.16.02485

Bygginga av ny Selbu ungdomsskole er godt igang. 
Se video fra framdrifta!

Fin omtale i en artikkel fra tidsskriftet Kommunalteknikk

Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021 er behandlet i Formannskapet 24.11. 20 og skal behandles i kommunestyret 14.12.2020. I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 

 

(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.  

Nå kan du søke om motorferdsel i utmark. Dersom du ønsker søknaden behandlet innen nyttår, er fristen for å søke utsatt til 25. november 2020 (fra vanlige 15. november).

Helse- og omsorgsplan 2020-2028 ble vedtatt av kommunestyret den 19. oktober.

På grunn av smittesituasjonen i regionen avlyses den planlagte åpne omvisningen i nytt Selbu sykehjem i morgen 6. november. Åpningen vil nå kun omfatte inviterte gjester. Vi håper å få til omvisning for de som ønsker det på et senere tidspunkt.