Aktuelt

Du kan nå søke om å kjøre snøscooter til noen (ikke alle) hytter og setervoller ved Hersjøen, Rensjøen, Høgda og Krossådalen. Vi har laget et nytt og enklere søknadsskjema, som gjør at du får tillatelsen umiddelbart. 

Det forutsetter at hytta eller setervollen er innenfor strek tegnet i kart. Flere områder kommer!

Selbu kommune er anmodet om å bosette flyktninger også i 2023.

Kommuneoverlegen anbefaler ikke friske mennesker å ta covid-vaksine nå.

Før helgen ble det åpnet opp for å tilby Covid-vaksine også til friske mennesker i aldersgruppen 18 – 64 år. ­

— FHI mener den medisinsk nytten av en oppfriskningsdose for friske mennesker under 65 år akkurat nå er liten. Jeg vil derfor ikke anbefale en oppfriskningsdose dersom du tilhører denne gruppen, og helsetilstanden din generelt er god, sier Værnesregionens kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

Vil du drive med leiekjøring? Fastboende i kommunen kan nå søke om tillatelse til å kjøre oppdrag for andre med snøscooter, i perioden 2023-2027. Søknadsfrist er 28.11.2022, men søk gjerne før!

Les mer og søk her.

 

 

Årets sesong er vel i havn, og mange har også i år benyttet seg av muligheten til og komme seg ut på tur og kanskje fått sett en del nye plasser rundt omkring i bygda vår.

Kommunedirektøren har lagt frem sitt forslag til handlingsplan for 2023-2026 og budsjett 2023 til politisk behandling og legges med dette ut til offentlig høring.

Eventuelle innspill sendes til postmottak@selbu.kommune,no innen 1. desember 2022.

Barne- og ungdomsarbeiderne har fått sin egen merkedag!
Gratulerer med dagen til alle barne- og ungdomsarbeidere. Vær stolt av den utdanningen du har, og fortsett med den viktige og gode jobben du gjør. 

Tømra og Innbygda barnehage markerer dagen med «Kaffe-to-go» til foresatte. 
Barne- og ungdomsarbeideren jobber med omsorg, lek og læring for barn og ungdom i alderen 0-18 år.

 

Har du tilgang til vann, mat, vann, varmekilde, medisiner m.m. for å klare deg hjemme i minst tre døgn?

 

Høringsfrist for å sende uttalelse er 09.12.2022

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.