Aktuelt

Har du lyst til å bli dus med motorsag og få en innføring i bruk av motorsag? 

Bli med 22.april 2022 kl. 10.00 - 15.00 ved Ustanstjenna.

Påmelding innen 20. april til skogsjef Are Søreng  tlf 913 70 425 eller mail til  are.soreng@selbu.kommune.no

Selbu legekontor ber om at du bestiller time for prøvetaking og lignende ved laboratoriet. Dette gjelder også timer til skiftestue.

Oppstart torsdag 7.4.2022 kl. 15:00 -17:00. Det er totalt 4 kurstreff. Kr. 400,-
Sted: Tydal sykehjem, arbeidsstue i sokkel. 

Fleksibel transport er en erstatning for manglende kollektivtransport i utkantstrøk. Her kan man bestille drosje til samme pris som buss. (Bestillingstid min. 3 timer før). Fleksibel transport følger ikke en fast rutetabell, men kjører innenfor bestemte soner og tider (se info under). Alle kan bruke fleksibel transport og det er ingen aldersgrense eller andre restriksjoner. Du bestiller ut ifra ditt behov (for eksempel: handlesenter, kommunesenter, idrett, frisør, lege, kultur, fritidstilbud, kollektiv-knutepunkt eller lignende).

Trøndelag fylkeskommune lyser ut 250 tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år. Hver arbeidsgiver skal gi minst 3 ukers sommerjobb og kan motta inntil 1 ukelønn i tilskudd (7000 kr) pr ungdom. 

 

Har du testet positivt på hurtigtest for covid?

Husk å registrer svaret ditt på REMIN


Registrerer du din positive test, bidrar du til at kommunen og myndighetene kan holde oversikt over situasjonen.