Aktuelt

Helse- og omsorgsplan 2020-2028 ble vedtatt av kommunestyret den 19. oktober.

På grunn av smittesituasjonen i regionen avlyses den planlagte åpne omvisningen i nytt Selbu sykehjem i morgen 6. november. Åpningen vil nå kun omfatte inviterte gjester. Vi håper å få til omvisning for de som ønsker det på et senere tidspunkt. 
 
 

Årets 17 i Selbu er nå avsluttet og det er foretatt trekning av uttrekkspremier.
265 personer har vært på 10 eller flere poster og deltok  i trekningen!
37 personer har vært på alle 32 poster som lå inne i Trimpoengappen (17 i Selbu / Selbu O-klubb)

 

Ytterdøra ved legekontoret er ikke lenger stengt - dette for å unngå at folk blir stående ute og fryse.
MEN: Vi har fortsatt en pågående pandemi, og legekontoret er bare åpent for personer som har FORHÅNDSBESTILT time.
Ber derfor om at INGEN oppsøker Selbu legekontor uten å ha gjort avtale om dette på forhånd.

https://www.selbulegekontor.no/

 

Som et ledd i arbeidet med handlingsplan Vold i nære relasjoner, arrangeres Trygghetsuka i uke 48. 
På grunn av covid-19 er programmet lagt opp til at mye kan følges digitalt.
Målet er å øke kompetansen om Vold i nære relasjoner til alle i kommunen.

Frist for å komme med innspill er 09.11.20.

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000kr.

Hvem kan søke? Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2021, må en være født tidligst 1. januar 1995 og senest 31. desember 2002.

Nå har du mulighet til å komme med uttalelse til forskriften som er på høring!

Frist: 13. november 2020.

 

 

Fylkesmannen i Trøndelag vil orientere om de forskjellige tilskuddsordningene som er aktuelle for vår region. Påmelding innen 17.9.20 til Landbrukskontoret i Selbu (i henhold til smittevernbestemmelser), mob.481 38175 .

 

Selbu kommune har ledige oppdrag som støttekontakt.
Som støttekontakt bistår man barn og voksne som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt.
Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter