Aktuelt

Nå har du mulighet til å komme med uttalelse til forskriften som er på høring!

Frist: 13. november 2020.

 

 

Fylkesmannen i Trøndelag vil orientere om de forskjellige tilskuddsordningene som er aktuelle for vår region. Påmelding innen 17.9.20 til Landbrukskontoret i Selbu (i henhold til smittevernbestemmelser), mob.481 38175 .

 

Selbu kommune har ledige oppdrag som støttekontakt.
Som støttekontakt bistår man barn og voksne som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt.
Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter
 

Norske helsemyndigheter ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte med Covid-19 inn til Norge

Som følge av koronapandemien har Selbu kommune fått ekstra midler til næringsfondet med kr. 1.300.000,- for 2020. 
Søknadsfrist: 30.september 2020. 
Midlene er bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av støtten til næringslivet, krisepakke 3.

 

Fra og med mandag 24.august og noen uker fremover vil det pågå anleggsarbeider langs Brennvegen på Fuglem som medfører at vegen blir stengt.

I forbindelse med bygging av ny Selbu ungdomsskole blir det utført sprengningsarbeid.

Sprengningstidspunkt hverdager ca kl. 09.00, og ca kl. 13.00. Sprenging varsles med 3 minutters sirene.

Våre barnehager og skoler har planlagt oppstart med en rekke tiltak som skal begrense smitte.

Selbu kulturskole har noen få ledige plasser på følgende tilbud; gitar, trekkspill, keyboard, studio og mediateknologi, blåseinstrumenter (tverrfløyte, saxofon, kornett, baryton). Søkere til disse instrumentene vil bli prioritert. Søknadsfrist innen 28. august 2020. 

Vi har ingen nye tilfeller av korona så langt i Værnesregionen og det er vi veldig fornøyd med. All ære til innbyggerne som har vært eksemplarisk med å følge smittevernreglene, samt innsatsen fra ansatte i helsetjenesten i våre kommuner.