Aktuelt

Regjeringen har utvidet ordningen, og Selbu kommune har derfor fått 250.000,- ekstra! Totalt nå kr. 625.115,-. Søknadsfristen utvides derfor til 7.mai-21. Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunestyret i Selbu kommune vedtok 01.03.2021 (sak 3/21) reviderte rekreasjonsløyper for snøscooter. Klagefrist settes til 23.04.2021.

Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.

Påmelding til kommende skoleår er nå åpnet. NB! Eksisterende elever må huske å re-registrere seg.

Søknadsfrist for nye elever og re-registrering for eksisterende elever er 1. mai.

 

Det er for tiden problemer med systemet for innsending av søknader på ledige stillinger og lærlingeplass. For LÆRLINGEPLASS utvides søknadsfristen til Onsdag 10.03. MEN vi ber om at du som skal søke på Lærlingeplass sender en epost til postmottak@selbu.kommune.no - slik at vi vet at det vil komme en søknad fra deg.

Dere sender inn søknadsskjema når systemet er oppe igjen.

Vi beklager problemet som har oppstått!

Noen innbyggere i Selbu kommune  har mottatt melding på mobilen om at de er skyldig penger til Selbu sykehjem.  Meldingen gir også mulighet til å betale det man skylder.

Dette er svindel! Ikke betal dette.

Kl. 1545: Det er fortsatt vannmangel i Øverbygda grunnet rørbrudd, da feilen ikke er lokalisert. Men, det kjøres vann over anlegget fra andre vannbasseng, slik at enkelte områder vil få vannet tilbake litt etterhvert. De som bor i lengst oppe i Øverbygda, Rollset, vil få vannet sist tilbake.

Har du lyst til å bidra i utviklingen av Selbu kommunes tjenester for barn, unge og familier? Har du tanker, ideer eller erfaringer som du ønsker å dele? Ta kontakt med prosjektkoordinator Vibeke Slind på tlf. 40436790 eller e-post vibeke.slind@selbu.kommune.no hvis du er interessert!

Vi trenger din stemme! 

Det er gode skøyteforhold på mange vann i Selbu for tida.
Vi minner derfor om å ta hensyn til sikkerheten! 
-    Sjekk at isen er trygg, ti centimeter stålis er minimum
-    Vi vet det er variable forhold på is-tykkelse – vær varsom!!
-    Ikke ta unødvendige sjanser 
-    Sikkerhetsutstyr bør være med