Aktuelt

Ytterdøra ved legekontoret er ikke lenger stengt - dette for å unngå at folk blir stående ute og fryse.
MEN: Vi har fortsatt en pågående pandemi, og legekontoret er bare åpent for personer som har FORHÅNDSBESTILT time.
Ber derfor om at INGEN oppsøker Selbu legekontor uten å ha gjort avtale om dette på forhånd.

https://www.selbulegekontor.no/

 

Som et ledd i arbeidet med handlingsplan Vold i nære relasjoner, arrangeres Trygghetsuka i uke 48. 
På grunn av covid-19 er programmet lagt opp til at mye kan følges digitalt.
Målet er å øke kompetansen om Vold i nære relasjoner til alle i kommunen.

Frist for å komme med innspill er 09.11.20.

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000kr.

Hvem kan søke? Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2021, må en være født tidligst 1. januar 1995 og senest 31. desember 2002.

Nå har du mulighet til å komme med uttalelse til forskriften som er på høring!

Frist: 13. november 2020.

 

 

Fylkesmannen i Trøndelag vil orientere om de forskjellige tilskuddsordningene som er aktuelle for vår region. Påmelding innen 17.9.20 til Landbrukskontoret i Selbu (i henhold til smittevernbestemmelser), mob.481 38175 .

 

Selbu kommune har ledige oppdrag som støttekontakt.
Som støttekontakt bistår man barn og voksne som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt.
Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter
 

Norske helsemyndigheter ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte med Covid-19 inn til Norge

Som følge av koronapandemien har Selbu kommune fått ekstra midler til næringsfondet med kr. 1.300.000,- for 2020. 
Søknadsfrist: 30.september 2020. 
Midlene er bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av støtten til næringslivet, krisepakke 3.

 

Fra og med mandag 24.august og noen uker fremover vil det pågå anleggsarbeider langs Brennvegen på Fuglem som medfører at vegen blir stengt.