Aktuelt

Det blir vaksinering for risikogrupper (se fhi.no) og innbyggere over 65 år. Uke 43: 26/10 og 28/10, Uke 44: 2/11

Kommunedirektør Stig Roald Amundsen:
Jeg vil med dette opplyse om at jeg er innstilt som ny kommunedirektør i Malvik kommune.
Kommunestyret i Malvik behandler innstillingen mandag 25. oktober

TV-aksjonen 2021 går i år til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap, den går av stabelen 24.oktober.
Vi trenger bøssebærere!

Nå kan du søke om motorferdsel i utmark. Dersom du ønsker søknaden behandlet innen nyttår, er fristen 1. november.

 
Værnesregionen brann og redningstjeneste skal ha øvelse på en fritidsbolig på Fløneset,
Flønesvegen 237, Mandag 18.10.2021.
Det vil være synlig røyk og flammer fra adressen. Øvelsen vil foregå i tidsrommet 09:00 - 15:00. 
Spørsmål rettes til Per Erik Eidem Tlf 97559766.
 

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Fylkeskommunen vil stimulere det lokale arbeidet, og ordningen med tildeling av tilskudd er et område som skal bidra til dette. Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å gjøre denne tilskuddsordningen kjent blant ideelle organisasjoner/aktører i lokalsamfunnet.

I løpet av høsten 2021 vil utseende på fakturaer for kommunale tjenester i kommunene Selbu, Tydal, Malvik, Frosta og Stjørdal endres.