Aktuelt

Byggesakskontoret har åpent mandag, torsdag og fredag kl 9-15                                                                                                       

 Dette gjelder fra den 27/6-22

Til nå har sju bedrifter i Selbu oppnådd miljøkravene etter Miljøfyrtårn-standarden. Det vil si at de prioriterer miljø høyt i sin daglige drift. Selbu kommune støtter opp om denne ordningen.

Varmebassenget må stenges med umiddelbar virkning grunnet rørbrudd i et filter. Det blir dermed ikke åpnet igjen før sommerstengingen (uke 26, 27, 28, 29 og 30). Bassenget åpner igjen mandag 1. august.

Onsdag 15. juni 2022 kl. 18.00, Børdalsvegen i Innbygda.

Det er brudd på hovedvannledning i området Selbustrand. Det arbeides med å rette feilen. Foreløpig usikkert hvor lang tid det tar.

Plan Arkitekter varsler om oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for Torsåsen hyttegrend på Selbustrand. Tiltakshaver er Granby AS. Frist for innspill er 24.juli 2022.

I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 13 søkes det om ny utslippstillatelse fra kommunalt renseanlegg på Mosletta.

Tilbudet er for elever i 1.-10. trinn. Tidspunkt er kl 09.00-15.00. Dette er et gratis tilbud for de som deltar.

Det inviteres til en ny runde med 17 i Selbu!

Postene er aktive fra 1. juni 2022.

For kart og vegbeskrivelser - klikk her

Varmebassenget vil bli sommerstengt i ukene 26-27-28-29 og 30