Aktuelt

Vedtatt i Formannskapet i Selbu 31. mars 20 

 

I forbindelse med at det nærmer seg påskeferie har vi fått mange henvendelser om ulike tema folk er opptatt av. Her gir kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen svar på det mange lurer på.

  • Kan jeg dra på camping?
  • Kan jeg ha campingplassen åpen?
  • Vi drar ofte på tur til Storlien for å handle, kan vi det nå?
  • Kan vi stå på slalåm i Åre eller dra på reise til Sverige?
  • Kan vi ha arrangement og sammenkomster?
  • Hva med dugnaden vi har planlagt, kan den gjennomføres?

Ta kontakt på telefon 740 777 10 hele døgnet
eller på epost krverdal@online.no
om du opplever vold/trusler i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted.

Brøyting og strøing av kommunale veger og plasser er ledig fra høsten 2020. 

Restriksjoner  av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser.

Helsedirektoratet har kommet med restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser.

Selbu kommune har i dag 9.mars i samarbeid med kommuneoverlegen valgt å stenge inngangsdør slik at  besøkende ikke kan gå rett inn på Selbu Sykehjem og på Nestansringen 67. Kontakt personalet når du ankommer stedet. Telefonnr. henger ved inngangsdøren.

Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Har du forslag på meddommere, send forslaget innen 1.mars 2020 til Selbu kommunen, enten per post, epost eller via edialog

Snøskredvarslingen, NVE varsler om at det onsdag 05.02.2020 (og torsdag) ventes STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Trøndelag (region Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag)

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker.

Virussykdommen er ikke kommet til Norge ennå og sjansen for å få smitte til Norge er fortsatt liten. Smittesituasjonen og eventuelle smitteverntiltak vurderes fortløpende av kommuneoverlegen, og vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.