Kunngjøringer

Kunngjøringer

Her finner du de siste kunngjøringene av godkjente reguleringsplaner i Selbu kommune.

Endring reguleringsplan Puttvollen gnr./bnr. 84/4

Endring av reguleringsplan Oppigarden, gnr./bnr. 151/48

Reguleringsplan Tømmervollen hyttefelt

Reguleringsplan Moslet massetak

Reguleringsplan Holmbakken hyttefelt

Endring av reguleringsplan Damtjønna gnr./bnr. 23/1, 24/4-6 m.fl.

Endring av reguleringsplan Utvidelse av Tømra boligområde gnr./bnr. 30/2 m.fl.

Reguleringsplan Sentrum Vest

Endring av reguleringsplan Vikaengene-Havernesset

Endring i Kommuneplanens arealdel, vedr. Julsettjern gnr./bnr. 107/3

Endring av reguleringsplan Botn - Dyrdalslia, gnr./bnr. 63/254

Reguleringsplan Foss-Ola-Bekken hyttefelt

Reguleringsplan Kyllo Vestre hyttefelt

Reguleringsplan Skjeftesosen II

Endring av reguleringsplan Uglem, gnr./bnr. 50/93

Endring av reguleringsplan Del av Bellområdet, gnr./bnr. 63/66

Endring av reguleringsplan Aunlia/Åsvollen gnr./bnr. 140/1 og 140/12